Bra sidor att surfa in på

KFUM Syd » Förening » Bra sidor att surfa in på

Bra sidor att surfa in på…

Under den här rubriken tänker vi lägga upp länkar till sidor som kan vara bra att besöka ibland för att hitta inspiration kring föreningsarbetet. Har ni ideer på bra sidor som vi alla kan ha nytta av så kontakta regionen så lägger vi upp länken här.

Nätverket Idéburen sektor i Skåne

Nätverket Idéburen sektor i Skåne är en ideell paraplyorganisation för regionalt verksamma idéburna organisationer i Skåne med syftet att samla, utveckla och stärka den idéburna sektorn som kraft i samhällsutvecklingen. Nätverket initierades i början av 2005 och formaliserades i december 2006 till en ideell förening.

Nätverk Social Ekonomi Skåne verkar på regional nivå i Skåne genom

  • Omvärldsbevakning i relation till den sociala ekonomin
  • Kunskapsutveckling som stöd för de egna medlemsorganisationerna (Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, seminarier, samarbete med forskning i Skåne, nationellt och utomlands mm.)
  • Kunskapsspridning om den sociala ekonomin i samhället (Informationsmaterial, dialogmöten, öppna seminarier, kartläggningar mm.)
  • Påverkansarbete till fördel för den sociala ekonomin (Partnerskap/strategiskt samarbete med den offentliga sektorn, debattartiklar, mm. Påverkansarbetet syftar till att skapa intresse för och öka kunskap om den sociala ekonomins möjligheter att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling och på så sätt generera politisk, ekonomisk och annan uppbackning av verksamheter inom den sociala ekonomin.)

Gemensamt för aktiviteterna som Nätverk Social Ekonomi Skåne tar sig an är att de ska ha ett samhällsutvecklingsperspektiv.

KFUM Syd är en av nätverkets 32 medlemsorganisationer.

LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

LSU utgörs av 73 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Våra medlemsorganisationer har olika verksamhet som baseras på till exempel intressen, politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Gemensamt är att vi är unga som har gått samman i olika organisationer för att vi vill förändra, umgås och utvecklas.

Vi är en mötesplats för unga och ungdomsorganisationer där de kan skaffa kunskap, kontakter och erfarenheter. Genom att anordna utbildningar för unga ledare, sprida kunskap och påverka politiska beslut vill vi stärka det unga civila samhället, i Sverige och världen.

LSU|metodo är till för att Sveriges ungdomsorganisationer ska kunna möta sina återkommande utmaningar inom ledarskaps – och organisationsutveckling. Genom utbildningarna i metodo kan era förtroendevalda, anställda och medlemmar utvecklas och inspireras, så att ni blir bättre på att nå era mål.

Varje ungdomsorganisation är unik, samtidigt delar vi många utmaningar. Ämnena inom metodo är framtagna utifrån de vanligt förekommande utmaningar ungdomsorganisationerna uttrycker. Arbetsmetoderna som används i metodo är skapade utifrån att vi delar utmaningarna men delvis har skilda erfarenheter och perspektiv och därför kan lära oss mycket av varandra. Det gör metodo till en mötesplats för kunskap och utveckling.

KFUM är en av medlemsorganisationerna- det betyder att ni som enskilda medlemmar har tillgång till alla utbildningar och arrangemang inom LSU! Enklast är att prenumerara på LSUs nyhetsbrev så missar ni inte något.

Sensus studieförbund

Sensus Skåne – Blekinge

Sensus erbjuder studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar, och upplevelser med livsfrågor, globala frågor och mångfald i centrum. Hos oss kan du exempelvis fördjupa dig i mänskliga rättigheter, samtala om livet eller utveckla dig inom data, musik eller dans.

Varmt välkommen till oss på Sensus!

Skåne – Blekinge