George

KFUM Syd » Vår verksamhet » George

George

Det första segmentet i KFUM:s utbildningssatsning har fått namnet George efter George Williams, grundaren av YMCA (KFUM).

Syfte:

  • Skapa en medvetenhet om KFUM i den egna föreningen och den egna verksamheten
  • Skapa nyfikenhet
  • Informera om vad vi är och vad vi gör

Mål:

Målet med George är att tala om att KFUM finns, vad det är och att vi alla som enskilda medlemmar tillsammans utgör KFUM.

Upplägg:

George hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare i den egna föreningen/kåren. Kursledaren utgår från ett kompendium som fungerar som en vägledning genom utbildningen.

Kursinnehåll:

  • Presentationsövningar, teambildning
  • Föreningskunskap, ökad kunskap om den egna föreningen
  • KFUM
  • Logotyp
  • KFUM – vad det står för i vår förening
  • KFUM-historia, i Sverige och världen
  • Utvärdering

Tidsåtgång:

2-4 timmar

Förkunskaper:

Den som går utbildningen George har någon anknytning till KFUM antingen som deltagare eller närstående. Kursledaren ska ha minst kunskaper enligt George.

Läs mer om George på kfum.se