Verktygslådan

KFUM Syd » Förening » Din Agenda » Verktygslådan

Verktygslådan 2030

Verktygslådan 2030 är en samling inspiration, tips, lekar och kunskap om hur du och din förening kan bidra till att vi når de globala målen. I verktygslådan finns bland annat tips om hur du kan jobba med jämställdhet, jämlikhet och inkludering i din förening.

Materialet har tagits fram av unga ledare i KFUM inom ramen för projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”


Till Verktygslådan