Schysta lirare

KFUM Syd » Vår verksamhet » Schysta lirare

Schysta lirare

Schysta Lirare är ett utbildnings- och studiematerial för idrottsföreningar, ledare och medlemmar som vill:

  • motverka den känslomässiga ohälsan och istället
  • öka den sociala och känslomässiga kompetensen för att
  • förbättra förmågan att nå de mål som spelaren, laget och föreningen vill uppnå.

Hur kan Schysta Lirare användas? Materialet är uppdelat på sex avdelningar. Varje avdelning – eller flera ihop – kan arbetas med separat – beroende på behov och tillgång av tid. Kunskap om mig själv är grundläggande för att kunna ha en god social och känslomässig kompetens och kunna ha möjlighet och förmåga att nå sina mål individuellt och i laget. Relationer visar att god kunskap och känsla för mina olika roller i livet och vänskapens betydelse är avgörande för att vara en Schysst Lirare. Beslutsfattande tränar förmågan att kunna fatta beslut utifrån olika alternativ, se dess konsekvenser, veta hur de egna värderingarna spelar in och på vilket sätt känslorna påverkar hela beslutsprocessen. Konfliktlösning visar känslornas betydelse i konflikter, ger riktlinjer och träning i hur man hanterar sina känslor och använder förnuftet för att hitta lösningar där alla är vinnare. Droger/doping beskriver fakta om droger, dess kort-  och långsiktiga effekter och vad bruk, missbruk och beroende handlar om. Vad kan vi utveckla tillsammans? är en MedlemsUtBildning – MUB – som går igenom vad KFUK-KFUM vill och kan göra tillsammans med dig.

Hur beställer jag Schysta Lirare? Kontakta KFUMs idrottsförbunds kansli: E-post:
idrott@kfum.se eller kfumsyd@kfum.se

Telefon: 08-677 30 40