Williams

KFUM Syd » Om Oss » Williams

Williams

Namnet till det andra utbildningssegmentet kommer även det från YMCA:s (KFUM:s) grundare George Williams.

Syfte:

Williams har som syfte att öka inblicken i KFUM och väcka intresse för att utvecklas som medlem och att bli ledare i den egna föreningen / kåren.

Mål:

Målet med Williams är att öka kunskapen om KFUM och dessutom ge deltagarna en idé om vad en god förebild är.

Upplägg:

Williams hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare som själv gått George och Williams. Ett kompendium fungerar som en vägledning genom utbildningen.

Kursinnehåll:

 • Presentationsövning, teambildning
 • Återblick på segment 1 i medlemsutbildningen, George
 • KFUM, Vad symboliken betyder, KFUM:s villpunkter
 • Personlig utveckling
 • Vad det innebär att vara en förebild
 • Beteendekunskap
 • Kommunikation, störningar och vad du bör tänka på när du pratar med folk
 • Feedback
 • Utvecklingsmöjligheter inom KFUM

Tidsåtgång:

1 dag, 4-8 timmar.

Förkunskaper:

 • Medlem i KFUM-förening / kår (minst 1 år) och intresserad av att öka sitt engagemang.
 • Ha gått en utbildning eller ha kunskap enligt George.
 • Vara minst 14 år gammal

Läs mer om Williams på kfum.se