Din Agenda

KFUM Syd » Förening » Din Agenda

Din Agenda

Under de kommande åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt som både tar hänsyn till människan och miljön. Som det ser ut nu är unga inte med i vare sig utformningen av planerna för att genomföra dessa mål eller i själva genomförandet av målen på lokal eller global nivå. Det vill och kan KFUM och du förändra! Hur då? Genom projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”!

Viktigast i projektet är att fler inom KFUM utbildas och ansvarar för att sprida kunskapen kring hållbarhetsmålen och ungas makt och deltagande i det arbetet vidare. Det är också viktigt att vi gör det på ett KFUMigt sätt! Därför jobbar vi extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och inkluderande samhället och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.


Läs mer om Agenda 2030