Emma

KFUM Syd » Vår verksamhet » Emma

Emma

Det tredje segmentet i KFUM:s utbildningssatsning har fått sitt namn från en av grundarna till YWCA (KFUK), Emma Robarts.

Syfte:

Att förbereda deltagarna för att jobba aktivt för KFUM:s målsättning i sitt ledarskap och i sin förening samt att utvecklas i sitt ledarskap och dessutom skapa ett nätverk utanför den egna föreningen av KFUM:are.

Mål:

Att sätta igång deltagarnas tankar om sina värderingar i förhållande till KFUM:s målsättning samt att introducera dem till ledarskapets komplexitet under roliga och positiva former.

Upplägg:

Emma hålls på regional-/distriktsnivå där flera föreningar/kårer går utbildningen tillsammans. Utbildningen leds av två kursledare där den ene koncentrerar sig på KFUM-kunskap och den andre på ledarskap. Båda kursledarna har delar av den personliga utvecklingen. Dessa båda kursledare har gått utbildningen för utbildare i KFUM:s regi.

Kursinnehåll:

  • KFUM-kunskap – KFUM-historia – Förstå varför KFUM bildades – Se att bredden i verksamheterna är metoder att nå målen – Målsättningen – Vill-punkter, se sammanhanget i KFUM:s verksamheter.
  • Ledarskap – Ledartyper – Vad är viktigt i en bra ledare – Förebilder – Situationsanpassat ledarskap – Grupprocess (info) – Konflikthantering (info)
  • Personlig utveckling – Roller i grupp – Vilken roll tar jag i gruppen? Varför tar jag den? – Kommunikation – Feedback – Nivåer – Positiv feedback – Jag-budskap – Reflektion

Tidsåtgång:

En helg med övernattning – Kolla i kalendariet till höger på sidan när nästa Emma-utbildning är.

Förkunskaper:

  • Genomförd Williams eller kunskap motsvarande Williams
  • Aktiv ledare / hjälpledare
  • Vara minst 16 år gammal

Foto från tidigare kurser

https://www.facebook.com/#!/pages/KFUM-SYD/153424074707685?sk=photos_albums

Läs mer om Emma på kfum.se