Mary

KFUM Syd » Vår verksamhet » Mary

Mary

Det fjärde segmentet till Helheten har fått sitt namn från den andra av grundarna till YWCA (KFUK), Mary-Jane Kinnaird.

Syfte:

Att stärka aktiva ledare inom rörelsen, både kroppsligt, själsligt och andligt samt att skapa ett nätverk inom KFUM för fortsatt utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Mål:

Att ge deltagaren medel, verktyg och övningar att utveckla sig själv och sin ledarroll för att därigenom utveckla andra, samt att ifrågasätta sina värderingar i förhållande till KFUM:s målsättning.

Upplägg:

Mary arrangeras på riksnivå och genomföras i ett annat land. Föreningar och kårer från hela Sverige går utbildningen tillsammans. Utbildningen leds av ett ledarteam på minst två personer: en erfaren utbildare från KFUM:s utbildningsprogram som ansvarar för KFUM-kunskapen och en professionell pedagog utanför KFUM som ansvarar för passen i ledarskap. Tillsammans tar de gemensamt ansvar för den personliga utvecklingen hos deltagarna.

Kursinnehåll:

 • Förstå och hantera grupprocessen
 • Konflikthantering
 • Ledarskapsstilar
 • Mina värderingar
 • Tänja mina egna gränser
 • Reflektion
 • Feedback, ge och ta
 • Omsätta KFUM:s målsättning i verksamhet och för mig personligen
 • Internationellt perspektiv
 • Erfarenhetsutbyte
 • Utvärdera verksamhet, sig själv och sin förening
 • Studiebesök utomlands
 • Diskussioner
 • Grupparbete

Tidsåtgång:

7 dagar –  För informatuion kring var du kan gå nästa Mary-utbildning kontakat KFUM Syd. kfumsyd@kfum.se

Förkunskaper:

 • Genomförd Emma eller kunskap motsvarande Emma
 • Aktiv ledare / hjälpledare
 • Vara minst 20 år gammal

Läs mer om Mary på kfum.se