Väx i Gemenskap

KFUM Syd » Projekt » Väx i Gemenskap

Syfte

Syftet med Växa i gemenskap-projektet,  som bedriver kostnadsfria verksamheter och aktiviteter varje vecka i Malmö med omnejd (Skåne), är att ge barn och unga med olika funktionsnedsättningar möjligheter att delta i olika målgruppsanpassade, roliga och utvecklande aktiviteter för att möjliggöra delaktighet, inkludering och social gemenskap.

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är årligen cirka 150 barn och unga med olika funktionsnedsättningar – rörelsehinder, autism, cp, npf, ocd, adhd och add - i Malmö med omnejd (Skåne). Även syskon och vänner ges möjlighet att delta i projektets aktiviteter.

Genomförande 2024

Projektet ska i samarbete med olika föreningar, skolor med flera arbeta med att på bästa sätt hitta en aktivitet som passar och önskas av varje deltagare.