Gruppövningar och aktiviteter

KFUM Syd » Förening » Gruppövningar och aktiviteter

Gruppövningar och aktiviteter

Här samlar vi på länkar till aktivitetssidor på nätet som kan underlätta för er som ledare ute i föreningarna.

Aktivitetsbanken innehåller en hel del aktivitetetr som man kan göra utomhus och Metoda har en hel del övningar för teambuilding och personlig utveckling. Har ni fler bra sidor som ni vill att vi länkar till så hör bara av er till regionen.

Tipsbanken- samlade övningar

Här finns samlade övningar av olika slag Icebreakers, Lära-känna övningar och samarbetsövningar.

Sammanställt av Sofia Wickström

Tipsbanken Icebreakers, Lära -känna övningar och samarbetsövningar

Metodbanken Metoda

Metoda är en metodbank med samlade övningar och metoder för såväl teambuilding som personlig utveckling, och så mycket mer, för dig som verkar som youth worker inom KFUM eller i andra sammanhang. Du kan själv dela med dig av dina egna favoritövningar. Med hjälp av en funktion för översättning kan Metoda delas med internationella youth workers. Ju fler som delar med sig desto större samling blir det… Så sprid ordet vidare

METODBANKEN METODIA

Aktivitetsbanken

Aktivitetsbanken är scoutledarens hjälp till planering och genomförande av aktiviteter som gör unga redo för livet!

Aktivitetsbanken

Sensus Metodbank

Sensus metodbank är ett stöd till dig som är ledare och innehåller många olika metoder och övningar. Metoderna bygger på folkbildningens människo- och kunskapssyn samt på Sensus pedagogik.

Det innebär att vi utgår från att alla människor är unika och har lika värde. Vår pedagogik bygger på människors lust att lära och förmåga att utvecklas. Utgångpunkten är alltid deltagarnas egna erfarenheter. Vi eftersträvar en atmosfär som leder till delaktighet och aktiv medverkan. När människor samtalar prövas egna synsätt och åsikter och nya insikter skapas. Metoderna är utvalda för att skapa goda samtal med stor delaktighet

HÄR HITTAR NI SENSUS METODBANK