Trygga möten- överallt

KFUM Syd » Vår verksamhet » Trygga möten- överallt

Trygga möten- överallt

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Men det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Trygga Möten – överallt, är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Vill ni istället för att köra utbildningen på webben enskilt köra den i grupp med tillfälle till diskussion så kontakta kfumsyd@kfum.se så hjälper vi er.

Länken till webbkursen här.