VIV - Vämående I Vardagen
September 29, 2023

VIV - Vämående I Vardagen

Syftet är att ny kunskap och nya verktyg ska bidra till en bättre hälsa och ett ökat välmående för målgruppen. Aktiviteterna sker i samband med att barn och unga deltar i fritidsaktiviteter inom idrott eller kultur. Målgruppen får ett större medvetande om sin andning och hur den kan påverka välmående och prestation.

Inom ramen för projektet ska ungdomar utbildas till ledare för att de ska kunna leda övningar med andra barn och unga. De metoder som utvecklas dokumenteras som metodmaterial med text, bild och film som sedan samlas på en digital plattform. Efter projektet kan materialet användas av andra föreningar i studiecirklar eller vid träningsaktiviteter. Ett nationellt nätverk med KFUM Distrikt Syd i spetsen kommer att ansvara för fortlevnad och vidareutveckling samt spridning av verksamheten. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer på Facebook: Välmående i Vardagen