Välmåendeträning

KFUM Syd » Projekt » Välmåendeträning

Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning

Projektet startade den 1/1 2021 och bedriver kostnadsfri verksamhet
varje vecka i Malmö med omnejd. Projektets aktiviteter genomförs enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter.
Projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030s Globala mål, främst Mål 3
God hälsa och välbefinnande, och funktionshinderspolitikens mål om en
aktiv fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att ge barn och unga med funktionsnedsättning
kunskap om välmåendeträning, konkreta verktyg, vägar och övningar för
välmående samt egen handlingsförmåga att hitta egna verktyg, vägar och
övningar för ökar välmående.

För mer information kontakta kfumsydprojekt@gmail.com